Utbildning och reglering

Veterinärmedicin är strikt reglerat i Sverige och för att få utöva yrket krävs veterinärlegitimation samt adekvat utbildning. Praktiserande veterinärer står dessutom under tillsyn av en tillsynsmyndighet. Det finns också flera andra krav på den som ägnar sig åt djursjukvård. Yrket ska bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. En veterinär har tystnadsplikt och anmälningsplikt av eventuella missförhållanden. En veterinär är också skyldig att föra journal.

Utbildningen

Veterinärutbildning finns på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Utbildningen är på 330 högskolepoäng och utbildningen tar fem och ett halvt år att läsa. Utbildningen leder till en magisterexamen och kallas internationellt för Degree of Master of Science in Veterinary Medicin. Under utbildningen varvas teori med kliniska övningar. Utbildningens sista halvår ägnas åt fördjupning vilket innefattar ett självständigt examensarbete om 30 högskolepoäng. Det finns också en kortare kandidatexamen.

Legitimation och tillsyn

Den som fullföljt Sveriges Lantbruksuniversitets veterinärutbildning eller har utbildning från ett annat land kan inte genast börja praktisera yrket. Först krävs det en legitimation. Legitimation för veterinärer utfärdas av Jordbruksverket och det är först efter att denna legitimation utfärdats av en person med egen veterinärexamen som man kan kalla sig veterinär. Denna utfärdade legitimation kommer att innebära att innehavaren står under tillsyn av en myndighet.

Den myndighet som utövar tillsyn över veterinärer i Sverige är Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. Det är till denna myndighet personer kan vända sig med klagomål gällande en veterinär. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård tar emot anmälningar mot veterinärer, utreder om veterinären har brustit i sin yrkesutövning och tar därefter ställning till eventuella disciplinpåföljder. Om en veterinär brustit i sin utövning kan detta leda till att legitimationen dras in.