Jämförelse med humanmedicin

Hur skiljer sig humanmedicin och veterinärmedicin åt? Mindre än vad man kan tro, men det finns trots allt en hel del skillnader som är värda att beakta. Den som sett TV-serien the Walking Dead vet att karaktären Hershel har en bakgrund som veterinär, men får stor nytta av sina kunskaper även på människor. Att sy ihop sår, behandla infektioner och liknande är definitivt likheter mellan de två fälten.

Kommunikation läkare – patient

En stor fördel man har som humanmedicinare jämfört med veterinären är att det är betydligt lättare att kommunicera med patienterna. Man kan fråga var det gör ont, eller hur eventuella symptom yttrar sig. Den som jobbar med veterinärmedicin har inte den fördelen utan måste vara en bättre ”detektiv” i samband med undersökningar. Man behöver titta på djurets beteende och utifrån det sluta sig till vad som kan vara problemet.

Behandlingsmetoder och specialisering

En som jobbar som veterinär måste dessutom i väldigt stor utsträckning vara både specialist och generalist. Det finns väldigt många olika djur som ska behandlas på väldigt olika sätt. Det är en enorm skillnad på en småhund, en hamster och en ko. Ändå förväntas veterinären ofta kunna hantera allihopa under samma arbetsdag. Man måste vara både allmänläkare, kirurg och obducent. På så sätt kan alltså argumenteras för att veterinärmedicinen är bredare.

Å andra sidan så har veterinärmedicinaren fördel av att inte behöva ge sig på de mer svårbotade sjukdomarna. En doktor som jobbar med människor har i stort sett aldrig möjligheten att föreslå avlivning som alternativ när det kommer till att behandla sina patienter. Där är sällan kostnaden en faktor att ta med i beräkningen. Utan när det kommer till att rädda mänskligt liv finns det alltid resurser.