Fokus i praktiken

Som veterinär kan man fokusera på och specialisera sig inom flera olika områden. I Sverige är det Jordbruksverket som reglerar vilka ämnen en veterinär kan bli specialist inom. För närvarande är det sjukdomar hos hund och katt, hos häst, hos nötkreatur, hos gris eller livsmedelshygien som gäller. Man kan också inrikta sig på specifika delar inom hund- och katthälsa som bilddiagnostik, neurologi, kardiologi eller reproduktion.

Särskild utbildning gäller

För att en veterinär ska bli godkänd som specialist av Jordbruksverket måste personen gå en särskild utbildning. Det är en lång utbildningsväg som tar år att genomföra. Basutbildningen är tre år lång och består av en handledd tjänstgöring på en utbildningsplats som ska vara godkänd av Jordbruksverket. Dessutom tillkommer en sidoutbildning med kurser, litteraturstudier och ett skriftligt vetenskapligt arbete. Utbildningen avslutas med en examination.

Olika krav beroende på utbildning

Oavsett vilken specialistutbildning det gäller måste personen först vara legitimerad veterinär. Därefter ställs olika krav för att vara behörig att ansöka. Alla krav finns listade för respektive utbildning på Jordbruksverkets hemsida. När utbildningen slutförsts får man sedan ansöka om att bli godkänd som specialist, även det görs till Jordbruksverket. Specialister kan arbeta på en mängd olika platser och sätt. Exempelvis en egen praktik, som anställd på ett djursjukhus eller på en djurpark,

I grundutbildningen till veterinär lär man sig att skaffa baskunskaper och tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt under de första åren. Det tredje året skriver man ett vetenskapligt arbete och då kan man också rikta in sig på en fråga eller ämne som man är extra intresserad av. De stora grupperna en klinisk veterinär arbetar med är smådjur, hästar eller lantbruksdjur. En del väljer att istället arbeta med administration och förvaltning.