Att bli veterinär i Sverige

Veterinärer har en viktig uppgift i Sverige precis som läkare och annan vårdpersonal. Förutom att vårda husdjur tar veterinärer även hand om kreatur och vilda djur. Det är en viktig samhällsnytta som endast utbildade veterinärer har kunskap och kompetens att bidra till. För att blir veterinär är det Veterinärprogrammet som gäller. Programmet lär ut allt du behöver veta för att arbeta som veterinär i Sverige.

Behörighetskrav för veterinärprogrammet

För att bli veterinär efter gymnasiet krävs det att du studerar vidare på högskola eller universitet. Veterinärprogrammet är en universitetsutbildning som kräver att man läst det Naturvetenskapliga programmet på gymnasiet alternativt motsvarande kurser. Det går även att få behörighet till veterinärprogrammet genom att studera ämnena på högskola. De ämnen som måste vara godkända är Biologi B, Fysik B, Kemi B och Matematik eller motsvarande.

Veterinärprogrammet

Utbildningen för veterinärer i Sverige sker vid Lantbruksuniversitet i Uppsala och tar 5,5 år att slutföra vilket nästan är lika länge som en läkarutbildning. Veterinärutbildningen inkluderar både teoretiska och praktiska ämnen och de flesta behöver studera intensivt för att klara utbildningen. När man är klar med utbildningen får man en kandidatexamen i veterinärmedicin vilket kan likställas med en veterinärexamen. Först efter en examen kan man börja arbeta som veterinär.

Om man innehar en utbildning från ett annat land så kan man ansöka om ett specialtillstånd. Det är jordbruksverket som kan ge ut specialtillstånd för veterinärer. Självklart är processen mycket detaljerad och det kan därför vara frustrerande för veterinärer från utlandet. Fördelen med att arbeta som veterinär jämfört med till exempel läkare är att inte det inte finns lika höga krav på språket. Som veterinär har man goda förutsättningar på arbetsmarknaden.