Jämförelse med humanmedicin

Hur skiljer sig humanmedicin och veterinärmedicin åt? Mindre än vad man kan tro, men det finns trots allt en hel del skillnader som är värda att beakta. Den som sett TV-serien the Walking Dead vet att karaktären Hershel har en bakgrund som veterinär, men får stor nytta av sina kunskaper även på människor. Att sy […]

Read more
Att bli veterinär i Sverige

Veterinärer har en viktig uppgift i Sverige precis som läkare och annan vårdpersonal. Förutom att vårda husdjur tar veterinärer även hand om kreatur och vilda djur. Det är en viktig samhällsnytta som endast utbildade veterinärer har kunskap och kompetens att bidra till. För att blir veterinär är det Veterinärprogrammet som gäller. Programmet lär ut allt […]

Read more
Utbildning och reglering

Veterinärmedicin är strikt reglerat i Sverige och för att få utöva yrket krävs veterinärlegitimation samt adekvat utbildning. Praktiserande veterinärer står dessutom under tillsyn av en tillsynsmyndighet. Det finns också flera andra krav på den som ägnar sig åt djursjukvård. Yrket ska bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. En veterinär har tystnadsplikt och anmälningsplikt […]

Read more
Fokus i praktiken

Som veterinär kan man fokusera på och specialisera sig inom flera olika områden. I Sverige är det Jordbruksverket som reglerar vilka ämnen en veterinär kan bli specialist inom. För närvarande är det sjukdomar hos hund och katt, hos häst, hos nötkreatur, hos gris eller livsmedelshygien som gäller. Man kan också inrikta sig på specifika delar […]

Read more
Om veterinärforskning

När du söker veterinärråd på nätet är det viktigt att det som skrivs kommer från tillförlitliga källor annars finns det risk att djuret blir sjukt. Om du redan i dagsläget går till en specifik veterinär kan du gå inpå deras hemsida. Flera mottagningar delar med sig av användbara råd på sin sajt. Det handlar inte […]

Read more
Veterinärmedicinsk historia

Djurmedicin sägs ha börjat i Mellanöstern där man redan 9000 f.kr. hade börjat utveckla färdigheter för att behandla hundar bland annat. Det finns hieroglyfer som berättar att man använde örter för att bota och förebygga sjukdomar bland djur. Den första veterinärskolan öppnades i Lyon i Frankrike 1761. Man utgår från att det var då veterinäryrket […]

Read more